Wonen en vertoeven op het ‘oude’ Wellant terrein in Gorinchem!

Aan de noordzijde van Gorinchem ligt de Lingewijk. Grenzend aan de Linge en gelegen aan de Arkelsedijk. Daar staat het oude schoolgebouw van het Wellant College. In en rondom dit gebouw willen we een nieuw woon- en verblijfsgebied creëren waarbij de focus ligt op het realiseren van betaalbare, comfortabele, zelfstandige woningen. Dit in combinatie met de gezelligheid van voorzieningen in en om het gebouw. Met buren, vrienden of familie tuinieren en genieten van het dakterras. Of bijvoorbeeld werken in het atelier, lezen in de bibliotheek of samen koken in de gemeenschappelijke keuken. Niets ligt nog vast, maar de voorzieningen stemmen we graag af met de toekomstige bewoners en belanghebbenden!

Voor de ontwikkeling van dit plan wordt, in samenwerking met de gemeente Gorinchem en de wijkbewoners, door Red-O een ontwerpvisie opgesteld. Om te komen tot een vitaal gebied waar mensen graag verblijven heeft de gemeente bepaalde voorwaarden gesteld en verwoordt in de woon- en transformatievisie. Door middel van bepaalde landschappelijke en stedenbouwkundige ingrepen wordt het gebied bij Lingewijk betrokken. Er wordt gedacht aan een natuurpark zodat de natuurwaarde van het gebied en Lingewijk kan toenemen. In dat park is ruimte voor water, natuurlijke oevers, kleine klimaatbosjes en natuurlijk spelen. Bomen en water zijn ook terug te vinden langs de randen van het gebied, op de overgang naar het bestaande woongebied en de lintbebouwing. De transformatie van dit gebied zorgt voor een koppeling met het bestaande ‘ommetje’ en zorgt er dus voor dat het huidige gebied toegankelijk wordt voor derden.

Een bijzondere afronding van de Lingewijk, waar we een woonprogramma gaan creëren dat bestaat uit een gevarieerd aantal type appartementen. Met privé buitenruimten en gezamenlijke voorzieningen in en om het gebouw. Waarbij we duurzaamheid gaan vertalen in het slim gebruik van (zonne-) energie- en waterhuishouding. En biodiversiteit laten ontstaan door rekening te houden met de huidige en gewenste flora en fauna.

De woningen worden gerealiseerd voor het betaalbare (huur-)segment. Naar verwachting vooral voor de 55+er die naast een woonbudget voor een passende woning ook nog geld over wil houden voor leuke dingen! Tevens willen we een woning bereikbaar maken voor mensen die tussen ‘wal en schip’ vallen. Die teveel verdienen voor het sociale segment en te weinig voor de duurdere koop.

We willen in ieder geval een plek creëren waar u ‘op uzelf kunt zijn’ in uw eigen appartement met privé buitenruimte. En waar u ook de collectiviteit kunt opzoeken voor de gezelligheid!

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Informatieavond 12 juli 2021

Op 12 juli jl. hebben we met direct omwonenden van het oude Wellant College een nieuwe dialoog gevoerd. Een select gezelschap is naar de bijeenkomst gekomen. Omwonenden die heel nieuwsgierig zijn naar wat het ontwerp van de transformatie van de school is geworden. Een transformatie naar 51 appartementen, een huisarts, apotheek en fysiotherapeut. 

De transformatie komt voor sommige omwonenden als geroepen omdat er bijvoorbeeld overlast is van verwilderd groen. Het pand gaat drastisch achteruit en roept geen gezellige sfeer op. Daarentegen zijn veranderingen ook niet altijd gewenst. Wat is de impact op de privacy van de omwonenden, de verkeersbewegingen, veiligheid, behoud van groen, bouwverkeer etc. Al deze zaken zijn besproken en middels een verslag vastgelegd, zie bijgaand. Daar treft u ook de uitnodigingsbrief en presentatie. 

In augustus zijn er vervolggesprekken met enkele individuele omwonenden. Hopelijk kunnen we de grootste zorgen wegnemen, de consequenties inzichtelijk maken dan wel passende oplossingen zoeken. Iedereen moet 99% tevreden zijn. 

In oktober volgt er een uitgebreidere presentatie voor meer omwonenden voor fase 2. Dit project biedt een natuurpark dat tussen een drietal gebouwen komt waar intensieve, zwaardere zorg wordt verleend. Voor bewoners die 24/7 hulp behoevend zijn. Die geen auto hebben, maar wel in een buitenruimte willen genieten van de natuur. In het natuurpark ontstaat ruimte voor ontmoeting met omwonenden. Een invulling die we met u willen delen en bespreken. Ook daar nemen we dezelfde zorgvuldigheid in acht om u allen zoveel mogelijk te woord te staan. 

Mocht u onverhoopt vragen c.q. opmerkingen hebben, dan vernemen we dat graag. NB: In het najaar volgen meer beelden van het woongebouw. We houden u op de hoogte. 

 

Informatieavond 1 september 2020

Op 1 september j.l. is er een informatieavond gehouden aan de Jan van der Heijdenstraat (speeltuinvereniging) in de Lingewijk. Het doel van deze informatieavond was om de omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te brengen van de voorgenomen te realiseren ontwikkelingen op het ‘oude’ Wellant terrein.

Tijdens deze avond is er in het bijzonder aandacht geschonken aan de transformatie van de school en de invulling van het naast gelegen weiland. Ook vanuit wijkbelang zijn er drie vertegenwoordigers aanwezig geweest.

Hieronder treft u de brief, het verslag en de presentatie van deze avond als pdf-bestand aan. Klik op de button om het bestand te downloaden.

 


Houd mij op de hoogte

Voor meer informatie over het project Liever Lingewijk in Gorinchem kunt u zich vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier. Wij houden u dan via e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project.

  Aanhef:
  De HeerMevrouw

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  E-mail:

  Telefoon:

  Geboortedatum:

  Interesse in:
  Betaalbare huurBetaalbare koop

  Vraag / opmerking: