Informatieavond 12 juli 2021


 

Op 12 juli jl. hebben we met direct omwonenden van het oude Wellant College een nieuwe dialoog gevoerd. Een select gezelschap is naar de bijeenkomst gekomen. Omwonenden die heel nieuwsgierig zijn naar wat het ontwerp van de transformatie van de school is geworden. Een transformatie naar 51 appartementen, een huisarts, apotheek en fysiotherapeut. 

De transformatie komt voor sommige omwonenden als geroepen omdat er bijvoorbeeld overlast is van verwilderd groen. Het pand gaat drastisch achteruit en roept geen gezellige sfeer op. Daarentegen zijn veranderingen ook niet altijd gewenst. Wat is de impact op de privacy van de omwonenden, de verkeersbewegingen, veiligheid, behoud van groen, bouwverkeer etc. Al deze zaken zijn besproken en middels een verslag vastgelegd, zie bijgaand. Daar treft u ook de uitnodigingsbrief en presentatie. 

In augustus zijn er vervolggesprekken met enkele individuele omwonenden. Hopelijk kunnen we de grootste zorgen wegnemen, de consequenties inzichtelijk maken dan wel passende oplossingen zoeken. Iedereen moet 99% tevreden zijn. 

In oktober volgt er een uitgebreidere presentatie voor meer omwonenden voor fase 2. Dit project biedt een natuurpark dat tussen een drietal gebouwen komt waar intensieve, zwaardere zorg wordt verleend. Voor bewoners die 24/7 hulp behoevend zijn. Die geen auto hebben, maar wel in een buitenruimte willen genieten van de natuur. In het natuurpark ontstaat ruimte voor ontmoeting met omwonenden. Een invulling die we met u willen delen en bespreken. Ook daar nemen we dezelfde zorgvuldigheid in acht om u allen zoveel mogelijk te woord te staan. 

Mocht u onverhoopt vragen c.q. opmerkingen hebben, dan vernemen we dat graag. NB: In het najaar volgen meer beelden van het woongebouw. We houden u op de hoogte.